HR Balance Sheet

En tilgang til perfektion

 

Lønomkostninger er en af de største omkostningsfaktorer i en virksomhed. Den modsvarende værdi kan ikke, i modsætning til andre omkostningsfaktorer, aflæses direkte i regnskabet …
  
... men den kan aflæses i DNLA HR Balance Sheet!
Her vises dine medarbejderes nuværende evne og vilje til at præstere. Og vi kan vise dig, hvad der skal gøres for at forbedre det følelsesmæssige engagement over for virksomheden, jobtilfredsheden, præstationsniveauet samt graden af målopfyldelse!

BC_EN HR- Banlance Sheet

...hvordan ville dit HR Balance Sheet se ud?

 

Merværdi analyse: Ønsker du at foretage et omtrentligt estimat af den værdi, der kunne genereres / aktiveres ved at anvende DNLAs tilgang, så brug beregningsformlen, som du finder i synopsisdokumentet, her.

 

DNLA - Discovering Natural Latent Abilitie